SKWO - komunikacja w organizacji

Komunikacja wewnętrzna obok stylu zarządzania, narzędzi motywowania, zaangażowania pracowników i satysfakcji z pracy, jest bardzo ważnym elementem dla funkcjonowania organizacji i jej członków.
Dlatego gorąco Państwa zachęcam do wzięcia udziału w anonimowym badaniu i podzielenie się opinią na temat komunikacji w pracy.
W ten sposób wspólnie stworzymy profesjonalne narzędzie diagnostyczne, które w przyszłości pozwoli poznać naturę komunikacji w każdej firmie, urzędzie lub innej organizacji.

Szanowni Państwo, 

ankieta, którą Państwu proponuję składa się z 28 krótkich zdań opisujących różne zachowania w pracy lub odczucia pracownika na temat pracy.
Przy każdym zdaniu skala ocen od 1 do 4. Każda z ocen odzwierciedla na ile proponowane stwierdzenie jest typowe w środowisku pracy (na ile odpowiada ono  odczuciom i zwyczajowym zachowaniom współpracowników i przełożonego).
ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA