po co komunikacja w organizacji

Komunikowanie się jest wpisane w każdą formę aktywności człowieka oraz warunkuje charakter i przebieg nawiązywanych przez niego relacji interpersonalnych (Baruk, 2011). Jednym z takich obszarów funkcjonowania jest jego aktywność zawodowa związana z pełnieniem wielu ról społecznych.

Czytaj dalej po co komunikacja w organizacji